Stvari koje mislim da sam vidio

Devet godina u životu geopolitički nevažnog čovjeka. Dokumentarno-eksperimentalni putopisni film.

Autor: Filip Peruzović

Producent: Vedran Šuvar

Film su financijski podržali HAVC i Grad Zagreb.