O plafonu

Plafon je umjetnička organizacija za razvoj audiovizualnih projekata.

Članovi

Nikolina Bogdanović
Nikolina Bogdanović

dramaturginja

Silva Ćapin
Silva Ćapin

režiserka

Iva Ivan
Iva Ivan

montažerka

Filip Peruzović

režiser

Srđan Popović
Srđan Popović

montažer